Make your own free website on Tripod.com

Koleksi Gambar Yang Ada Di SK Kolapis

SUSUNAN FAIL AKTIVITI[under construction] data 2007

Gambar Statik Dan Slaid

susunanfailaktiviti.jpg

CONTOH KANDUNGAN
[Seperti Format Dalam Gambarajah]

Keterangan Muka Depan\Kulit

Arahan

Carta Organisasi

Takwim\Jadual Perjumpaan Setiap Unit

Surat Perlantikan Guru penasihat

Perlembagaan\Peraturan

Pernyataan Bidang Tugas Penasihat\Jurulatih

Aktiviti Utama

Jawatankuasa

Borang Catatan Aktiviti Setiap Perjumpaan

Rekod Kehadiran

Rujuk Di Menu Utama

Rekod Pencapaian\Penglibatan Pelajar

Catatan

Rekod perlu disusun mengikut keutamaan bagi setiap Buku Rekod Perlaksanaan berikut;
-Kelab\Persatuan
-Sukan\Permainan
-Unit Beruniform

Kandungan Ini Hanya Contoh,Tertakluk Atas Keperluan