Make your own free website on Tripod.com

Koleksi Gambar Yang Ada Di SK Kolapis

Buku Rekod Aktiviti13

Gambar Statik Dan Slaid

REKOD PENILAIAN PENCAPAIAN MURID

 

 

Kelas\Tahun: ……..                                           Tahun:…………

 

           

Aspek yang

Dinilai

Agihan

Markah

Unit

Beruniform

Kelab\

Persatuan

Sukan\

Permainan

Kehadiran

 

50

 

 

 

 

 

Penglibatan

 

20

 

 

 

 

 

Pencapaian

 

20

 

 

 

 

Jawatan

Disandang

10

 

 

 

Jumlah

Markah

100

 

 

 

Perolehan Gred

 

 

 

 

 

Jawatan Bidang Bukan Kokurikulum: a:…………………………

                                                             b………………………….

                                                             c:…………………………

Markah Bonus:

 

Ulasan:……………………………………………………………

 

Pengesahan:

 

 

………………………………………

(                                                          )

Penolong Kanan KOKUM

Enter content here

Enter supporting content here