Make your own free website on Tripod.com

Koleksi Gambar Yang Ada Di SK Kolapis

Buku Rekod Aktiviti7

Gambar Statik Dan Slaid

SENARAI TANGGUNGJAWAB GURU PEMIMPIN\PENASIHAT

 

Berikut adalah senarai tugas dan tanggungjawab yang perlu diketahui oleh seseorang guru penasihat:-

 1. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik AJK baru.
 2. Memastikan ada perlembagaan atau peraturan
 3. Memastikan aktiviti yang dijalankan adalah selaras dengan objektif sekolah
 4. Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas seperti yang terkandung dalam perlembagaan atau peraturan
 5. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar
 6. Memastikan aktiviti berjalan seperti yang dirancang
 7. Memikirkan strategi untuk peningkatan kecemerlangan pelajar\pasukan
 8. Memastikan kewangan persatuan\ kelab\unit diurus dengan baik dan beretika
 9. Memastikan tidak ada kutipan kewangan tanpa melalui mesyuarat AJK dan tanpa keluluskan oleh pihak pentadbir
 10. Memastikan minit mesyuarat dan laporan aktiviti disedia dan difailkan
 11. Membuat laporan lengkap atau surat rasmi mengenai sebarang kejadian yang perlukan tindakan\perhatian\semakan\penyiasatan pihak pentadbir
 12. Memastikan bahawa pasukan yang guru anggotai sebagai penasihat adalah berdaftar dan diluluskan oleh pihak pentadbir
 13. Mengurus penyertaan ahli sama ada di peringkat sekolah,daerah,bahagian atau yang lebih tinggi
 14. Memohon kebenaran kepada ibu bapa\penjaga pelajar melalui pengurusan sekolah jika khidmat\kepakaran\kebolehan mana-mana pelajar diperlukan di luar sekolah
 15. Bersedia untuk menjadi guru pengiring bagi sebarang penyertaan pelajar tanpa mengira peringkat pertandingan\pengelolaan\anjuran\projek\lawatan dan sebagainya
 16. Memastikan aktiviti yang disertai di mana-mana peringkat adalah diakui oleh Kementerian Pelajaran Malaysia atau wakilnya
 17. Bertanggungjawab merekodkan penglibatan dan pencapaian pelajar
 18. Memastikan unit yang dipimpin itu berada dalam keadaan harmoni
 19. Memastikan ruang dan aktiviti adalah selamat untuk pelajar melakukan sebarang penyertaan atau penglibatan dalam apa juga situasi
 20. Memberi kebenaran kepada ahli yang berkebolehan\menunjukkan bakat untuk menyertai aktiviti mana-mana unit\kelab\persatuan yang mana difikirkan atau dikehendaki ahli berkanaan  untuk mewakili sekolah\daerah\bahagian dan peringkat yang lebih tinggi
 21. Memastikan batas aktiviti\perkumpulan\penglibatan mengikut kesesuaian norma jantina pelajar dan kesesuaian berpakaian
 22. Memastikan semua pelajar tidak terkecuali daripada melakukan aktiviti kecuali mengikut keadaan yang wajar
 23. Menanda rekod kehadiran\buku rekod kehadiran ahli
 24. Menhgadiri mesyuarat\kursus\taklimat berkaitan dengan unit
 25. Memastikan tidak ada unsur khianat\penganiayaan\deskriminasi terhadap ahli
 26. Memastikan tidak ada unsur subersif tersebar di kalangan ahli
 27. Mencadang dan memberikan penghargaan kepada ahli yang berketrampilan
 28. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program
 29. Tertakluk kepada undang-undang dan peraturan perjawatan ketika melakukan tugasnya sebagai guru penasihat\pembimbing.
 30. Bekerjasama dan menjalankan tugas-tugas yang diarah oleh Guru Besar

 

 

 

 

SENARAI TANGGUNGJAWAB GURU PENASIHAT \JURULATIH

 

Berikut adalah senarai tugas dan tanggungjawab yang perlu diketahui oleh seseorang guru penasihat\Jurulatih:-

 

1        Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik AJK baru.

2        Memastikan ada perlembagaan atau peraturan

3        Memastikan aktiviti\latihan yang dijalankan adalah selaras dengan objektif sekolah

4        Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas seperti yang terkandung dalam perlembagaan atau peraturan

5    Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar

6    Memastikan aktiviti\latihan berjalan seperti yang dirancang

7    Memikirkan strategi untuk peningkatan kecemerlangan pelajar\pasukan

8    Memastikan kewangan persatuan\ kelab\unit diurus dengan baik dan beretika

      9    Memastikan tidak ada kutipan kewangan tanpa melalui mesyuarat AJK dan tanpa keluluskan   oleh pihak pentadbir

10    Memastikan minit mesyuarat dan laporan aktiviti disedia dan difailkan

11    embuat laporan lengkap atau surat rasmi mengenai sebarang kejadian yang perlukan tindakan\perhatian\semakan\penyiasatan pihak pentadbir

12    Memastikan bahawa pasukan yang guru anggotai sebagai penasihat \jurulatih adalah berdaftar dan diluluskan oleh pihak pentadbir

13    Mengurus penyertaan ahli sama ada di peringkat sekolah,daerah,bahagian atau yang lebih tinggi

14    Memohon kebenaran kepada ibu bapa\penjaga pelajar melalui pengurusan sekolah jika khidmat\kepakaran\kebolehan mana-mana pelajar diperlukan di luar sekolah

15    Bersedia untuk menjadi guru  pengiring\jurulatih bagi sebarang penyertaan pelajar tanpa mengira peringkat pertandingan\pengelolaan\anjuran\projek\lawatan dan sebagainya

16    Memastikan aktiviti\latihan yang disertai di mana-mana peringkat adalah diakui oleh Kementerian Pelajaran Malaysia atau wakilnya

17    Bertanggungjawab merekodkan penglibatan dan pencapaian pelajar

18    Memastikan peserta yang dipimpin\diiring itu berada dalam keadaan harmoni

19    Memastikan ruang dan aktiviti\latihan adalah selamat untuk pelajar melakukan sebarang penyertaan atau penglibatan dalam apa juga situasi

20    Memberi kebenaran kepada ahli yang berkebolehan\menunjukkan bakat untuk menyertai aktiviti mana-mana unit\kelab\persatuan yang mana difikirkan atau dikehendaki ahli berkanaan  untuk mewakili sekolah\daerah\bahagian dan peringkat yang lebih tinggi

21    Memastikan batas aktiviti\perkumpulan\penglibatan mengikut kesesuaian norma jantina pelajar dan kesesuaian berpakaian

22    Memastikan semua pelajar tidak terkecuali daripada melakukan aktiviti\latihan kecuali mengikut keadaan yang wajar

23    Menanda rekod kehadiran\buku rekod kehadiran ahli

24    Menhgadiri mesyuarat\kursus\taklimat berkaitan dengan unit

25    Memastikan tidak ada unsur khianat\penganiayaan\deskriminasi terhadap ahli

26    Memastikan tidak ada unsur subersif tersebar di kalangan ahli

27    Mencadang dan memberikan penghargaan kepada ahli yang berketrampilan

28    Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program

29    Tertakluk kepada undang-undang dan peraturan perjawatan ketika melakukan tugasnya sebagai guru penasihat\pembimbing\jurulatih.

30    Bekerjasama dan menjalankan tugas-tugas yang diarah oleh Guru Besar

 

 

Enter content here

Enter supporting content here