Make your own free website on Tripod.com

Koleksi Gambar Yang Ada Di SK Kolapis

Buku rekod aktiviti2

Gambar Statik Dan Slaid

BUKU CATATAN AKTIVITI .

 

1.Buku catatan ini hendaklah dilengkapkan setiap kali perjumpaan:

 

1.1  Catatan Aktiviti

 

[ Lengkapkan borang catatan aktiviti selengkapnya ]

 

1.2  Rekodkan Kehadiran Ahli

 

                            [ Tindakan guru-guru penasihat ]

 

 

2. Buku catatan ini hendaklah disemak oleh guru penyelaras bagi setiap perjumpaan bahagian sukan dan permainan.

 

                            [ Tindakan guru penyelaras ]

 

3.  Buku catatan ini hendaklah diserahkan kepada Penolong Kanan Ko Kurikulum untuk  semakan dan pengesahan.

 

                           [ Penyelaras dan Tindakan Penolong Kanan Ko Kurikulum ]

 

4.      Buku catatan ini hendaklah disimpan melalui Penolong Kanan Ko Kurikulum di pejabat pentadbiran.

 

                    [ Tindakan Penolong Kanan Ko Kurikulum ]

 

5. Guru penasihat dikehendaki menandatangani kad rekod kehadiran aktiviti setiap murid setiap kali perjumpaan.

 

6. Perekodan boleh dibuat secara giliran.

 

  

Terima Kasih.

Back

[ Arahan tertakluk kepada kehendak dan keperluan semasa ]

Unit Kokurikulum SK.Kolapis 2007