Make your own free website on Tripod.com

Koleksi Gambar Yang Ada Di SK Kolapis

Surat Makluman PPD

Gambar Statik Dan Slaid

suratmaklumanpendaftaran.psd.jpg

Lampiran A
 
Hendaklah disertakan bersama surat di atas untuk rujukan

lampiranapsd.jpg

Sila pastikan semua unit\persatuan\kelan yang ditubuhkan di sekolah adalah berdaftar