Make your own free website on Tripod.com

Koleksi Gambar Yang Ada Di SK Kolapis

Contoh Surat Pelepasan

Gambar Statik Dan Slaid

suratpelepasan.psd.jpg

BORANG AKUAN TANGGUNGAN

(Dilengkapkan oleh ibu bapa\penjaga)

 

Saya(Nama Penuh):……………………………………………………….:No.K.P:…………………………

 

beralamat di:……………………………………………………………………………………………………

 

adalah ibu bapa\penjaga kepada……………………………………………………………………………….

 

pelajar tahun\kelas:…………………………yang bersekolah di Sekolah Kebangsaan Kolapis

 

akan mewakili sekolah ini dalam aktiviti  Jemputan Persembahan Nasyid….  bermula

pada     21 MEI 2006 anjuran\kelolaan     KEMAS Daerah Beluran

 

bertempat di…Dewan Jabatan Belia dan Sukan Daerah Beluran

 

Saya dengan ini sukarela membenarkan penglibatan dan penyertaan anak\jagaan saya tanpa membuat sebarang tuntutan terhadap pihak penganjur jika berlaku sebarang kejadian yang di luar jangkaan kepad diri anak tanggungan\jagaan saya.

 

Saya sedia maklum bahawa anak\jagaan saya mempuniai perlindungan Insuran MNI Takaful.

 

Jika berlaku kecemasan sila hibungi:

 

Nama:……………………………………………..

 

Hubungan…………………………………………

 

Alamat:……………………………………………

 

No.Tel.Rumah:…………………………………HP:…………………………………………

 

Yang benar,

 

 

(                                                              )

 

Saksi:

 

(                                                            )

 

Nama penuh saksi:………………………………………………..

 

No.Kad.Pengenalan:……………………………………….

 

Tarikh:……………………….

Surat yang ditujukan kepada ibu bapa atau penjaga
hendaklah disertakan  dengan LAMPIRAN A

Perubahan adalah bergantung kepada keperluan semasa