Make your own free website on Tripod.com

Enter content here

Koleksi Gambar Yang Ada Di SK Kolapis

Kandungan Fail

Gambar Statik Dan Slaid

KANDUNGAN FAIL PERTUBUHAN/PERSATUAN /KELAB KOKURIKULUM
 
1.Surat permohonan pertubuhan Persatuan/Kelab dari Guru/Pelajar disertakan :
1.1 Draf Perlembagaan
1.2 Draf Aktiviti Asas
1.3 Senarai Jawatankuasa Penaja
2.Surat Kelulusan penubuhan dari Pengetua
3. Surat Perlantikan Guru Penasihat (ada penyataan penurunan kuasa pengelolaan & Penyeliaan)
4.4.Minit Mesyuarat Agung Penubuhan
5.5.Perlembagaan disahkan
6.6.Senarai AJK disahkan
7.7.Perancangan/Aktiviti disahkan
8.J8.adual AktivitiTahunan yang disahkan
9.9.Senarai ahli yang disahkan
10. Jadual Kehadiran Ahli
11.11.Surat permohonan mengutip derma ahli dari Guru Penasihat
12.12.Surat kelulusan mengutip derma dari Pengetua
13.13.Akaun Kewangan/Belanjawan yang disahkan
14.14.Surat permohonan menjadi ahli gabungan dari Pengetua
15.15.Surat kelulusan menjadi ahli gabungan dari Pengetua
16.16.Surat permohonan menjadi ahli gabungan kepada Badan Induk
17.17.Surat penerimaan menjadi ahli gabungan oleh badan induk
18.18.Rakaman Minit Mesyuarat yang diadakan
19.19.Surat Pekeliling berkaitan dari :
KPM
JPNSDE
PPD
Sekolah
2020.Dokumen Pencapaian Cemerlang
2121.Laporan Aktiviti/Projek
2222.Laporan Tahunan
2323.Daftar Penilaian Setiap Pelajar
24S24.urat Penyerahan Kuasa & Perlantikan sebagai Guru Penasihat dari Guru Penasihat kepada Pengetua
 25.Contoh-contoh Sijil Penghargaan/Pencapaian/Penyertaan….

Enter content here

Enter content here

Enter supporting content here