Make your own free website on Tripod.com

Koleksi Gambar Yang Ada Di SK Kolapis

Lagu Puteri

Gambar Statik Dan Slaid

banppim.gif

Lagu Puteri Islam

Puteri Lembaga Islam riang gembira
Tetap ta'at kepada Allah dan Raja
Berkorban untuk agama dan negara
Dunia akhirat mendapat bahagia


Berusaha mencari pengetahuan
Berbakti membuat kebajikan
Belajar mencapai kemajuan
Bersemangat penuh keimanan


Puteri Lembaga Islam riang gembira
Tetap Ta'at kepada Allah dan Raja
Berkorban untuk agama dan negara
Dunia akhirat mendapat bahagia

Ikrar Puteri
Bahawa kami ahli-ahli Pergerakan Puteri Islam Malaysia berikar akan :

ta'at kepada Allah, Rasul, Pemerintah dan ibu bapa
menunai kewajipan sebagai Muslimah Mukminah, dan
berkhidmat untuk kebajikan masyarakat

Back

Our School * Any Street * Anytown * US * 01234