Make your own free website on Tripod.com

Koleksi Gambar Yang Ada Di SK Kolapis

Rancangan Aktiviti

Gambar Statik Dan Slaid

banppim.gif

RANCANGAN AKTIVITI PUTERI BONGSU
(SEKOLAH RENDAH)
Bil
Perkara/Aktiviti
Perlaksanaan/Butir-butir mengajar
Catatan
1.
Pentadbiran:
1.1 Pengenalan PPIM:
      1.1.1   Mengetahui latar                  belakang PPIM:


      1.1.2  
 Organisasi Peringkat
                 Sekolah

 
     1.1.3   
Mengetahui,mengamal                 dan mengetahui cogan                 kata:
              
  "Beriman,Beramal,Berkhidmat"

      1.1.4 
  Ikrar:
                
Taat kepada Allah, Rasul                 pemerintah dan ibu bapa
                Menunaikan kewajipan sebagai                 seorang Islam

      1.1.5   
Lagu PPIM:
           
     "Puteri Lembaga Islam Riang                 gembira. Tetap taat kepada                 Allah dan raja. Berkorban untuk                agama dan negara. Dunia                akhirat mendapat bahagia."


 


          Bercerita
          Taklimat
          Tunjuk Gambar
          Pameran/gantungan
          berita daripada:
          -  akhbar
          -  majalah
          -  makalah

    Melukis Carta Organisasi            Amalan

            Menya
nyi

        Filem
        Slide
        Gambar
        Iklan

 Contoh Buku  Log


  Seni kata

   Seni kata

Back

Our School * Any Street * Anytown * US * 01234