Make your own free website on Tripod.com

Koleksi Gambar Yang Ada Di SK Kolapis

Sejarah

Gambar Statik Dan Slaid

banppim.gif

Sejarah Penubuhan
Diilhamkan oleh Lembaga Kebajikan Perempuan Malaysia (LKPIM) pada tahun 60-an yang diasaskan oleh Yang Amat Mulia Tungku Puan Besar Kursiah, Raja Permaisuri Agung Malaysia yang pertama.

Pada 06 Mei 1980 - PPIM diterima sebagai pergerakan beruniform di peringkat sekolah menengah oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.


Tanggal 17 Jun 1981 - PPIM dilancarkan dengan rasminya oleh Duli Yang Maha Mulia Ke- 6   Almarhummah Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Ampuan Pahang, Tengku Hajjah   Afzan Binti Almarhum Tengku Panglima Perang, Tengku Muhamad Rahimahallah, di Dewan Cancelor Tun Abdul Razak, UKM.

Pada tanggal 08 Disember 1988 - PPIM diiktiraf dan didaftarkan sebagai sebuah pertubuhan yang berperlembagaan sendiri.

 
Visi

Misi

Visi PPIM ialah untuk melahirkan generasi wanita muslim yang mempunyai ciri-ciri berikut :

(a) Beriman dan berakhlak murni berlandaskan      prinsip- prinsip Islam

(b) Mempunyai kesihatan diri dan mampu      membangunkan diri secara bersepadu iaitu      dari segi spiritual, intelektual, emosi, sosial      dan fizikal

(c) Mempunyai rasa kasih dan hubungan      silaturrahim sesama ahli puteri dan      terhadap diri, keluarga masyarakatnya      dan negaranya.

Melahirkan puteri-puteri yang mempunyai sahsiah baik, boleh memimpin dalam konteks diri, keluarga dan masyarakat

Back

Our School * Any Street * Anytown * US * 01234