Make your own free website on Tripod.com

Koleksi Gambar Yang Ada Di SK Kolapis

Perlembagaan

Gambar Statik Dan Slaid

banppim.gif

PERLEMBAGAAN
Fasal 1 : Nama dan Alamat.  
i. Persatuan ini adalah dikenali dengan nama ..........................................................................
   .........................................................................................................................................   

ii. Alamat yang didaftarkan bagi persatuan ini adalah ...............................................................
   .........................................................................................................................................   

Fasal 2 : Tujuan Persatuan

i. Untuk melatih dan menonjolkan bakat kepimpinan.

ii. Untuk membantu program peningkatan kurikulum, motivasi dan mengurangkan masalah disiplin     murid.

iii. Memberi peluang murid mengambil bahagian secara aktif melalui aktiviti yang disediakan.

Fasal 3 : Keahlian
i. Ahli persatuan ini adalah terdiri daripada pelajar-pelajar sekolah menengah.

ii. Pemilihan ahli dibuat berdasarkan minat dan bakat pelajar pada awal tahun.

iii. Guru penasihat boleh mempengaruhi pelajar bagi tujuan menambah bilangan ahli persatuan.

Fasal 4 : Tanggungjawab dan Hak Ahli.
i. Setiap ahli bertanggungjawab untuk menghadiri mesyuarat dan mengambil bahagian dalam    semua aktiviti persatuan.

ii. Setiap ahli juga berhak untuk bersuara, memilih dan dilantik memegang sebarang jawatan     dalam persatuan.

Fasal 5 : Mesyuarat
i. Satu mesyuarat agung perlu diadakan dalam perjumpaan pertama iaitu pada awal tahun untuk:
- memilih Ahli Jawatan Kuasa persatuan.
- kewangan
- ucapan penangguhan
- cadangan-cadangan

ii. Ahli Jawatan Kuasa adalah terdiri daripada:
a. Pengerusi
b. Setiausaha
c. Bendahari
d. Enam orang AJK

iii. Mesyuarat AJK perlu diadakan dua kali setahun iaitu pada awal tahun dan pada akhir tahun berkenaan.

iv. Mesyuarat kali pertama akan memberi tumpuan untuk merancang aktiviti tahunan persatuan.

v. Korum-korum bagi mesyuarat agung hendaklah sebanyak 2/3 daripada jumlah keseluruhan ahli.

vi. Korum bagi mesyuarat AJK hendaklah sebanyak 2/3 daripada bilangan ahli-ahli jawatankuasa.

Fasal 6 : Tugas Pegawai Atau AJK Persatuan
i. Pengerusi - menjadi pengerusi mesyuarat, bertanggungjawab untuk memastikan segala    mensyuarat dan aktiviti dijalankan mengikut perlembagaan.

ii. Setiausaha - menjalankan urusan persatuan mengikut perlembagaan, menyimpan minit dan     surat, menulis laporan mingguan, menyimpan segala rekod dan menyediakan laporan tahunan     persatuan.

iii. Bendahari - bertanggungjawab dalam hal kutipan kewangan persatuan, apabila ada kutipan     berlaku beliau perlu menyerahkan wang dan senarai nama ahli terlibat kepada Guru Penasihat.

Fasal 7 : Punca Kewangan / Pendapatan
i. Kewangan persatuan ini diperolehi melalui :
a. wang SUWA (Kokurikulum).
b. sumbangan PIBG.
c. derma daripada ahli dan orang ramai.

ii. Semua kutipan dan perbelanjaan wang untuk sebarang aktiviti persatuan perlu mendapat     kelulusan pihak pentadbir sekolah dan rekod perbelanjaan mesti disediakan.

Fasal 8 : Pindaan Perlembagaan Persatuan
i. Perlembagaan persatuan ini tidak boleh diubah atau dipinda kecuali dengan keputusan    mesyuara agung.

ii. Perubahan atau pindaan itu hanya berkuatkuasa setelah mendapat persetujuan Guru Besar.

Fasal 9 : Tafsiran
i. Sekiranya timbul sesuatu yang tidak jelas mengenai tafsiran dalam perlembagaan ini, perkara    itu hendaklah dirujukkan kepada Mesyuarat Jawatankuasa. Keputusan Jawatankuasa mengenai    perkara itu adalah muktamad.
Fasal 10 : Pembubaran
i. Persatuan ini tidak boleh dibubarkan kecuali dengan persetujuan Guru Besar atau Pentadbir    sekolah.
..................................................
(NAMA & T.TANGAN PENGETUA)
.............................................................
(NAMA & T.TANGAN PEN KANAN HEM)
 
PENUBUHAN DAN PEMBENTUKAN JAWATANKUASA PPIM DI SEKOLAH
10.   Cara Menamakan Pasukan/Kumpulan
        Pasukan 1 SSP (M) WPKL/1/88
        Kumpulan 1 - Kumpulan Mawar
        Kumpulan 2 - Kumpulan Anggerik
        Kumpulan 3 - Kumpulan Kemboja
        Pasukan 2 SSP (M) WPKL/2/88
        Kumpulan 4 - Kumpulan Melati
        Kumpulan 5 - Kumpulan Teratai

       Pada tahun 1990, bilangan ahli baru bertambah di Sekolah Seri Puteri seramai 40 orang lagi.        Ini bermakna pertambahan 1 pasukan lagi, iaitu 3 kumpulan.
11.  Cara Pembahagian Ahli dan Menamakan Pasukan/Kumpulan
       Pasukan 3 - SSP (M) WPKL/30/90
       Kumpulan 7 - Kumpulan Kenanga - 15 orang
       Kumpulan 8 - Kumpulan Matahari - 15 orang
       Kumpulan 9 - Kumpulan Cempaka -10 orang
       Jumlah ahli baru 40 orang

       Dengan lain perkataan,PPIM di sekolah Seri Puteri mengandungi:-
       Bilangan Pasukan - 3
       Bilangan Kumpulan - 9
       Bilangan ahli PPIM - 125 orang
12.  Peringkat Penglibatan
       Di peringkat sekolah pula,penglibatan sepenuhnya adakah dengan unit Kokurikulum dan               Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah (JBPS) yang diwujudkan berdasarkan Pekeliling        Iktisas Bil 1/1985 bertarikh 2 Januari 1985.
13.   Mengemaskini Rekod dan Pengumpulan Maklumat
        i      Statistik
               a)    Keahlian
                      i.   Bilangan ahli PPIM, mengikut sekolah/daerah/negeri/kebangsaan.
                      ii.  Bilangan ahli tidak beruniform mengikut sekolah/daerah/negeri/kebangsaan.

              
 b)    Maklumat Guru
                      i.    Bilangan Guru-Guru Pemimpin,mengikut sekolah/daerah/negeri/kebangsaan.
                      ii.   Rekod guru-guru yang telah menghadiri kursus peringkat                            daerah/negeri/kebangsaan.

                     iii.   Rekod guru-guru yang telah mengikuti perkhemahan di peringkat                            sekolah/daerah/negeri/kebangsaan.

               c)    Lain-lain Maklumat
                      i.    Rekod Hari Puteri/Tokoh Puteri dan Biodata mengikut tahun.
                      ii.   Rekod aktiviti PPIM
                      iii.  Penyertaan perwakilan PPIM (ahli dan Ppemimpin) ke seminar, bengkel,                            simposium, perhimpunan, persidangan di peringkat daerah, negeri,kebangsaan                            dan antarabangsa.
                      iv.  Senarai perwakilan PPIM sebagai Ahli Dewan Tertinggi Majlis Belia Malaysia                            dan Majlis Negeri serta Daerah.
                      v.   Senarai perwakilan ke Mesyuarat Agung PPIM Peringkat Kebangsaan.
                      vi.  Senarai AJK Pentadbir Peringkat Kebangsaan/Negeri/Daerah atau                            Jawatankuasa Peringkat Sekolah.

Back

Latest News: We just renovated our main lobby. Come by and see the changes.